Олон улсын хөл бөмбөгийн холбоо бөмбөг хаалганд цохиж оруулсан эсэхийг тогтоох автомат систем хэрэглэхийг зөвшөөрөв. Цюрихт байгууллагын уулзалтаас мөн шийдвэр гаргав. Тус систем шүүгч алдаа гаргахаас сэрэмжлэх боломж олгож байна. Хаалганы дэргэдэх хэдэн камер бөмбөг шугамыг давах эсэхийг ажиглана. Өөр илүү нарийн системийн дагуу хаалганы бүст соронзон талбар бий болгож, тусгай жижиг төхөөрөмж  бөмбөг дотор хийнэ. Бөмбөг шугамыг давсан цагт зохих дохио шүүгчэд явуулна. Шинэ технологийг 2012 оны 12-р сард Японд Дэлхийн аврага клубыг шалгаруулах тэмцээний үеэр анх удаа хэрэглэх юм.