НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл Интернет чөлөөтэй хэрэглэх тухай тогтоолыг батлав. Баримт бичгийн дагуу Интернет хэрэглэх бүх иргэн ерийн амьдралынхтай адил эрх, эрх чөлөөтэй юм.Өнгөрсөн оны 12-р сард Вильнюст Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын Сайд нарын зөвлөлийн хуралдаан дээр Орос ба өөр хэдэн улс ийм тогтоол батлахаас татгалзсан билээ. Москва улсын дотоодын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцох зарчмыг даган мөрдөх заалтыг баримт бичигт оруулах хүсэлт тавьжээ. Гэвч америкийн төлөөлөгчид татгалзсан юм.