Өнөөдөр орсоын оршин суугчид залучуудын өдрийг тэмдэглэж байна. Спортын тэмцээн, наадам, оддын тоглолт улс даяар явагдана. 1993 онд ОХУ-ын анзны ерөнхийлөгч Борис Ельцин мөн баяр тогтоов. Гэвч зөвлөлт засгийн жилүүдэд ч мен адил баярыг тэмдэглэж байсан. Сүүлийн жилүүдэд залуучуудын чиглэл Оросын төрийн бодлогод зохих байр эзлэв. 2009 онд Залуучуудын жилийн хүрээнд инновацийн чадавхийг хөгжүүлэх ба хүүхэд залуучуудын ШУТ-ийн уран бүтээлийг урамжуулах арга хэмжээнүүд явагдав. 2012 онд залуу авьяастнуудыг илрүүлэн хөгжүүлэх нийт үндэсний систем ийн үзэл баримтлалыг батлав. 2011 оны 9-р сарын байдлаар Орост 14-өөс 30 нас хүртэлх залуучуудын тоо 36,6 саяад хүрээд байна.