Орос улсын ГХЯ ны тэргүүн Сергей Лавров НҮБ ын болон АОЛийн тусгай төлөөлөгч Кофи Аннантай утсаар сирийн хямралыг нэн даруй зохицуулах асуудлаар хэлэлцэн ярилцав. Энэ тухай өнөөдөр тусгай төлөөлөгчийн санаачилгаар хийсэн ярианы дүнд оросын дипломат байгууллагаас уламжлав. Сирийн хямралыг улс төр-дипломатын аргаар зохицуулах асуудлаар тэд хэлэлцэн ярилцав гэж Орос улсын ГХЯ нэмж мэдэгдэв.