Дэлхийн санхүүгийн хямралыг шийдвэрлэхэд дэлхийн хамтын нийгэмлэгт сул дорой арга хэмжээ бус, эрс шийдэмгий ажиллагаа э дутагдаж байна гэж Орос улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин үзэж байна. Энэ тухай тэр Олон улсын эдийн засгийн чуулган дээр хэлсэн үгэндээ цохон тэмдэглэв. “Зарчмын  зайлшгүй авах ёстой арга хэмжээнүүд нь улс төрийн, намын, бүлэгийн сөргөлдөөнөөс болоод хойш болон дэлхийн эдийн засгын дотоодын байдал хүндэрснээс болж сул дорой арга хэмжээнүүд нь байдлдыг хүндрүүлж, Европын хөрөнгийн захууд дээр үл итгэлцэл нэмэгдэж буйг бид харж байна” гэж Путин хэллээ. Орос улсын төрийн тэргүүний хэлснээр, “дэлхийн эдийн засгийн байдал түшүүртэй харагдаж байна”. “Тэнцвэргүй байдал болон өр зээл маш их хуримтлагдаад байна” гэж тэр хэллээ. ОУВС болон бусад санхүүгийн байгууллагууд нь шинэчлэгдэх ёстой юм. Одоогийн байдалд хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийг хүчтэй болгохын зэрэгцээ БРИКС ийг эдийн засгиийн хувьд чангатгах нь шудрага юм гэлээ.