Ойрын таван жилд Орос улсад татвар нэмэгдэх байтугай багасах юм гэж сангийн сайд Антон Силуанов Санк-Петербургад Олон улсын эдийн засгийн форумын нэгэн арга хэмжээний үеэр мэдээллээ.Харин эдийн засагт ногдох татварыг нэлээд багасгахад одоогоор эртдэнэ. Ийм ямар ч саналыг төсвийн зардлыг хорогдуулахтай холбон үзэх хэрэгтэй гэж сайд үзэж байна. Түүнээс гадна эрчим хүчний нөөцийн экспортоос төсвийн орлогод үзүүлэх нөлөөг багасгах нь Орост хөрөнгө оруулагчдын сонирхолыг татахад наатай нөлөөлнө гэж сангийн сайд Силуанов үзэж байна.