Хятадад эмийн эргэн тойронд хэрүүл маргаан ахин гаарав. Олонхи эмийн бэлдмэлийн капсул(сав) хром агуулж байгаа нь илрэв. Энэ хүнд төмөрлөг ходоод, бөөрний бүр өмөн үү өвчинг үүсгэдэг. Үйлдвэрлэгчдийн 10 хувь нь хэм хэмжээнд нийцэхгүй бүрхэвч хэрэглэж байгаа нь илрэв. Буруутныг эрэж байтал жирийн хятад хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалах арга барилыг олохыг оролдож байна. Зарим нь бүрхэвчийг задлан хаяаж дотор нь байгаа эмийг усанд уусган ууж хоолтой хамт хэрэглэж байна. Гэвч эмч нар ийнхүү «туршилт» хийхээс татгалзахыг зөвлөв.