Энэтхэгийн засгийн газар өмнөд нутгийн Тамилнад муж- улсын Ченнаи хотын дуурэгт өнөөдөр хамтран хийсэн, ядуу мянга гаруй хосын хуримын зардлыг дааж, хос бурт 800 мянган доллар олгож, гэрлэсэн охидад хуримын хувцас, хузуунд зуух эрдэнийн чулуу, мөнгөн чимэглэлүүдийг болон тогооны өрөөний янз бурийн хэрэгсэлуудийг бэлэглэв. Гэрлэсэн залуучууд, төрөл садан нь хурим болсон газарт очиж, тэнд байж, хооллох зардлыг бас олгов. Энэтхэгийн засгийн газар ийм ажиллагаа жил бур явуулахыг бодож байна.