Буриад улсын зурган районы хөгжлийн бэрхшээлтэй дөчин хүүхэд морин спортын уралдаанд орлцоно.“Байкальские самоцветы” дасан зохицох морин спортын уралдаан 6-р сарын 16-20 ны өдрүүдэд Улаан-Үүдийн морин тойруулга дээр болно.Арга хэмжээний гол зорилго олон нийтийн анхаарлыг морин спортын дасан зохицох уралдааныг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх эмчилгээнд практик болгон ашиглах болоод мөн төрлийн морин спортыг хөгжүүлэхэд чиглэгдэж буй юм.