Гадаад хэл оросын бүх сургуульд төгсөлтийн зайлшгүй шалгалт болж мэднэ. Боловсролын яамнаас мэдээлснээр  төгсөгч гадаад хэлний шалгалт тулгуур буюу гүнзгийрүүлсэн түвшингээр өгөхийг өөрөө сонгож авна. Гадаад хэлний шалгалт сургуулийн шинэ стандартыг хаа сайгүй нэвтрүүлж эхлэх 2020 оноос наана  заавал өгөхгүй. Эдүгээ сургууль төгсөгч гадаад хэлний шалгалт  өгөх эсэхээ өөрөө шийдвэрлэж байна. Одоогоор орос хэл, математикийн шалгалт заавал өгөх ёстой.