Оросуудын тэн хагас нь Интернет ашиглаж байна. TNS Gallup компани ийм дүгнэлтэд хүрсэн байна гэж Лента.ру мэдээлсэн байна. 2012 оны 4-р сард 71 сая оросууд Интернет ашигласан байна гэж TNS Gallup компани мэдэгдсэн байна. Тэдний гуравны хоёр нь хотын оршин суугчид байна. Интернетийн оросын хэрэглэгчдийн бараг тэн хагас нь нийгмийн сүлжээг идэвхитэй ашиглаж байна. Интернет хэрэглэгчдийн өсөлтийн хурдаараа оросууд дэлхийд тэргүүлж байгаа ба жил бүр 27%-тай байна.