Google компани  хятадын Интернет-цензурийг тойрч гарах аргаа олжээ. Баасан гаригаас хайлтын компани хэрэглэгчидэд  бээжингийн эрх баригчдын үздэгээр “улс-төрийн засвартай” үг, өгүүлбэрийг автоматаар  засах боломж олгож байна. Ойр утгатай үг хэллэгүүд нь хайлтыг мөр дээр гарна.Тэдгээрээс бусад хайлтууд руу ороход интернет хязгааргүй үргэлжлэх аж.  Америкийн үлэмж их Интернет  нь Бээжингийн хариу үйл ажиллагаанаас сэрэмжлэн, хятадын хэрэглэгчдэд шинэ үйлчилгээ гаргасан  тухайгаа  албан ёсоор мэдээлээгүй байна.