ОУСС-ад ажиллаж байгаа сансрын нисэгчид Dragon сансрын хөлгийг станцаасаа амжилттай салгав. Өнөөдөр Dragon доошлож эхлэнэ. Тус сансрын хөлөг Номхон далайд Өмнөд Калифорниас хэдэн зуун бээр зайтай буух юм. Dragon ОУСС-аас 600 гаруй кг ачааг дэлхийд тээвэрлэнэ. Энэ нь ОУСС-д ачаа  тээвэрлэж хүргэсэн хувийн анхны сансрын хөлөг билээ. Dragon хэвийн ажиллах дэглэмээр бараг 6 тонн ачаа ОУСС-д хургэж, станцаас 3 тонн ачааг дэлхийд буцааж мэднэ.