2015 онд буюу энэ таван жилийн эцсээр Хятад улсад төрх     эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн төрөлтийн харилцааг тэгшитгэх  ёстой. Ийм зорилтыг Бүххятадын  бэлгийн тэгш бус пропорцыг арилгах асуудалд  зориулан явуулсан ажлын хуралдаан дээрээс гаргажээ.  Хуралд оролцогсод байдлыг засах арга хэмжээг  шинээр төрсөн 100 охинд 120-130 эрэгтэй хүүхэд ноогдох  үүднээс авч үзлээ.  Ийм хандлага хадгалагдсан тохиолдолд  2020 он гэхэд Хятадад  24 сая эрэгтэй ханиа олж,  гэр бүл болж чадахгуй болно.Хятад улсад хүүхэд төрүүлхэдэ хязгаарлалт явуулсан бодлогын улмаас  охидуудын хосмдол гарсан юм. Хятадын гэр бүлд нэг хүүхэд зөвшөөрдөгөөс , хүмүүс эрэгтэй хүүхдэд сонголт хийдэг байв. Охин төрүүлхээс татгалзахдаа  үр хөндөлтийн аргаар ангижирч байв.  Эмэгтэй хүүхэд төрсөн тохиолдолд  асрамжийн газруудад өгөх юм уу, гудамжинд орхидог аж.