Ээлжит сонин мэдээ ШУ-ны бүлгийнхнийг донсолгов. Энэтхэг гаралтай 16 настай Шоурийя Рэйу  бөөмсийн динамикийн тулгуур хоёр онолыг нотлов. Дэлхийд нэрд гарсан эрдэмтэд олон зуун жилийн турш мөн бодлого  дээр ажиллаж ирсэн билээ. Хүчирхэг компьютер хэрэглэсэн ч үр дүнд хүрээгүй байв Бүр Исаак Ньютон анх удаа бодохыг оролдсон билээ. Шоурийяагийн хэлснээр бол өөрийн чадварыг шалгаж мэдэх гэж онол дээр ажиллахаар шийджээ. Суут залуугийн нээлт чухал хэдэн асуудалд хариулах боломж эрдэмтдэд олгох  юм. Тухайлбал одоо мэргэжилтнүүд баллистик  пуужингийн даялалыг нарийн лавтай тооцоолж мэднэ.