Олон улсын Олимпийн хороо Саудын Арабыг үндэсний шигшээ багтаа эмэгтэй баг оруулахыг ятгаж чадсангүй.  Өмнө нь Олимпийн тоглолтуудад эмэгтэйбаг илгээж байгаагүй өөр хоёр орон – Бруней болон Катар үүнийг зөвшөөрч тэдний эмэгтэй шигшээ баг Лондонгийн зуны Олимпийн тоглолтуудад оролцоно гэж мэдэгджээ. Асудын Арабын шашны хуучирхаг үзэлтэнүүд нь исламын шашин эмэгтэйчүүдийг биеийн тамираар хичээллэхийг хориглодог гэж үзсээр байгаа юм. Саудын Арабын  эмэгтэй багийг Олимпийн тоглолуудад оролцуулахгүй  хориглож байгаа нь Олимпийн хартийг зөрчиж байгаа бөгөөд энэ нь  тус улсыг Олимпийн хөдөлгөөнөөс хасч мэдэх юм.