Гариг дэлхийн хүмүүс 5-р сарын 21-нд маш ховор гайхамшигтай цагираг маягын нарны хиртэлийг үзэх юм байна. Сар гариг Нарыг бүрэн бус хаах бөгөөд түүний хүрээгээр нарны хурц хөвөө хярхаг харагдах юм. Галан цагираг Хятад, Япон, АНУ-ын тэнгэрт үзэгдэнэ. Нарны хүртэлтийн зарим хэсгийг ОУ-ын АлсДорнодын оршин суугчид ажиглах болно. Нарны хиртэлтийн дээд үелэл нь 5 минут орчим үргэлжлэх юм байна.