Нарны аймаг дээр урьд гаргасан таамгуудын эсрэг одоо хүртэл хүчтэй салхи шуурга дуудах болон цацраг хаях аюултай   супер дэлбэрэлтүүд гарсан байж болзошгүй аж.  Японы Киотогийн их сургуулийн мэргэжилтэнүүд Нарны аймгуудтиай ижил төрлийн зуу гаруй однуудад туршилт явуулсныхаа дараа ийм дүгнэлтүүдийг гаргажээ.  Нарны аймгуудын дэлбэрэлт нь манай гаригт ямарч аюулгүй гэж өнөөг хүртэл үзэж байв.