Дэлхийн онгон байгалийн сангийн Оросын салбарын эргүүл цагаан баавгай хавар арктикын бус нутагт чухам хаана сууьшсныг ажиглаж дууслаа. Орон нутгийн хөдөөгийн ажиглагчид болон «Валькаркай» туйлын станцын ажилтнууд  баавгайн бух ул мөрийг бүртгэж, бамбарууштай эм баавгайнуудад гойд анхаарал тавьжээ. Эрдэмтэдийн мэдээлснээр 4-5-р сард баавгай хэвтрээсээ гардаг. Ажиглагчид цагаан баавгайн хэвтэр чухам хаана байгааг мэдэхийн тулд бух ул мөрий нь буртгэв. Түүнээс гадна ажиглагчид амьтадыг хүүль бус ан агнуураас хамгаалах зорилттой байсан гэж байгууллагын сайтад байгаа мэдээлэлд онцлосон юм. «Хаврын ул мөр» ажиллагаа Арктикад Дэлхийн онгон байгалийн сангийн Оросын салбарын ивээлийн дор бур таван жилийн турш хэрэгжүүлж байгаа»Баавгайн эргуул» хөтөлбөрийн хүрээнд явагдав. Орон нутгийн оршин суугчдаас бурэлдсэн эргүүл  хүүль бус ан агнүүртай тэмцэж, цагаан баавгайг тоолож, хэвтрий нь хамгаалж, хүн амын дотор экологийн сурталчлах ажиллагаа явуулж байна.

 Цагаан баавгай Олон улсын Улаан ном, Оросын Улаан номд бүртгэгдсэн юм. Нийт 5-6 мянга орчим цагаан баавгай оросын Арктикад суурьшсан байна.