ЕХ-ны дэргэд суугаа  ХОУ-ын байнгын төлөөлөгч Владимир Чижов    «ЕХ-ны гишүүн - улсуудад  хуний эрхийг хангаж байгаатай холбоотой асуудлууд» хэмээх сэдэвтэй   оросын  парламентын сонсгол дээр   үг хэлж «хүний эрх, үндсэн  гол чөлөөг хамгаалах  тухай  Европын конвенцит ЕХ  нэн даруй  багтах явдлыг  Орос улс зориж байна» гэж мэдэгдэв. Түүний хэлснээр  ЕХ  европын зөвлөлийн хүүль ёсны гол хэрэгсэл-  тус конвенцит  багтсангуй нь   сэтгэлийг түгшүүлж байна.  Орос улс  гэрээнд  багтсан 3  протоколаас гадна  тус баримт бичгийг 1998 оны 3-р   сар батласан юм.