ЕХ-ны  улсуудын ГХЯ-ны сайд нарын уулзалтад оролцохоор   өнөөдөр Брюссель хотноо хүрэлцэн  очсон  Люксенбургын ГХЯ-ны  тэргүүн  Жан Ассельборн Сири улсын  мөргөлдөөнийг цэргийн аргаар шийдвэрлэх нь  НҮБ-ын болон Арабын улсуудын холбооны  төлөвлөгөөг  сөрнө гэж үзэж болохгуйг мэдэгдэв. Түүний хэлснээр   зөвхөн ажиглагчид цус асгаруулах ажиллагааг зогсоож чадахгуй боловч  НУБ-ын  төлөөлегчид  тус  улсын газар нутагт байх нь  шийдвэрлэгч ач холбогдолтой юм. Сири  улсад    иргэний  айхвтар дайн эхлэх   явдал   л Кофи Аненаны телевлегеег  сөрж чадна»  гэж Швед улсын ГХЯ-ы сайд Карл Бильдт   нотлов.