«Өмнөд Хятадын тэнгисийн хойт  хэрэгт  загас агнахыг  энэ сарын 16-аас эхлэн 2.5 сарын хугацаагаар Хятад улс    хориглоно» гэж  хятадын олон нийтийн хэвлэл- мэдээлэлийн хэрэгсэлүүд   даваа гаригт мэдээлэв. Хятад, Филиппин  улсуудын хоорондын дипломат маргааны учир шалтаг болсон Хуанянь арал орчимд загас агнахыг бас хоригложээ. Хятадын  загас аж ахуйн удирдах  газрын шийдвэрийн дагуу  загас агнах бух хөлгүүд  заасан хугацаанд   эрэг орчимд  зогсож, торуудаа  уснаас гаргах естой. Хоригыг зөрчисөн хүмүүсийн    хөлөг, агнасан загасыг нь  хураан  авч, загас агнах зөвшөөрөлийг нь хучингуй болгож, 8 мянга орчим долларын  торгууль   торгоно. «Харин Хуанянь  арлын ойролцоо  загас агнахыг хориглосноос  Хятад,Филиппин улсуудын маргаан  хурцдаж  магадгуй « гэж  ажиглагчид  бодож байна.  Тус арлын ойролцоо   4-р сарын эхэнд  зогсож байсан  хятадын загас агнах хөлгийг  филиппины цэргийн  хөлөг  баривчлахыг оролдсноос  Бээжин, Манилын хоорондын зөрчил   хурцдлаа.   « Өмнөд Хятадын тэнгис  хүүль  есоор  хятадын мэдээлэлийн « гэж үзэж байгаа хятадын  тал  бусад улсуудын өнгөлзөлийг  хоёр  талын үүднээс  хэлэлцэхэд  бэлэн байна.  Филиппин улс  « байр суурийг  нь  олон  улсын эрхийн хэм хэмжээ  нотлосон « гэж үзэж байна.  Олон  улсын хүүль есоор      200 миль  радиусын   усан   уудам    тодорхой  улсын эдийн засгийн жич бус нутаг  юм.