Энэтхэг  улсын хойт нутагт цагаачилсан, төвдийн Буддын номын тэргүүн  Далай-лам  »  амь насанд нь халдахыг  Хятад улсад  шийдсэн байж  мэднэ»  гэж  мэдээлэв байна. Тэрбээр  английн «Санди теолеграф»  сонинд ярилцлага  өгөхдөө « намайг   хортуулахын тулд    хэдэн тагнуул- эмэгтэйг   БНХАУ-д 2011 онд бэлтгэжээ. Харин  миний  амь насаанд   халдах  хуйвалдааны тухай  тодорхой мэдээ   байхгуй» гэж өгүүлэв.   Зарим эх сурвалжаас  үзэл  хорт үстэй буюу  хүзүүний хорт ороолттой эмэгтэйчүүд  мөргүүлийн  үед Далай ламд  ойртож, түүнийг хортуулах естой. Харин  ийм мэдээлэлийг  хянан шалгаж  100 хувиар нотлож болохгуйг  Далай –лам   бас хүлээн зевшеерев.   1959 онд  хятадын  удирдлагын эсрэг  Төвдөд   хийсэн  бослого  бүтэлгүй  болсны  улмаас   Энэтхэг   улсад  цагаачилсан Далай - лам   хятадад аж төрж байгаа төвөд  хүмүүст  өөртөө засах өргөн эрх олгохыг  БНХАУ-ын  эрх баригчидаас  шаардаж байна.  Харин « Далай –лам    нэгдмэл Хятад улсад хагарал гаргахад чиглүүлсэн, салан тусгарлах ажиллагаа   явуулж байна» гэж Бээжин түүнийг буруушааж байна.