Сибирь,Алс Дорнодын хөгжил Оросын ирээдүйн засгийн газрын урьтлалын нэг болж, бүтэцэд нь тусгалаа олж мэднэ гэж өнөөдөр ОХУ-ын ерөнхий сайдын албан тушаалд нэр дэвшсэн Дмитрий Медведев мэдэгдлээ. Энэ зорилтыг биелүүлэхэд арилжааны зохих нөхцлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж тэрээр заажээ. Алс Дорнодын дэд бүтцийн гол гол төсөлд хөрөнгө оруулах төрийн компанийг байгуулах тухай өгүүлж байна гэж Медведев тэмдэглэн хэллээ.