ОУ-ын шинэ ерөнхийлөгч сонгогдсонтой холбогдуулан засгийн газар бүрэн бүрэлдхүүнээрээ огцорч байгаа тухай тогтоолд ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Зубков гарын үсэг зурлаа. Бүрэн эрхээ өгсөн дэд ерөнхий сайд болон сайд нар “засгийн газар шинээр бүрэлдэх хүртэл ажил үүргээ гүйцэтгэх ёстой”, өөрөөр хэлвэл үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллана гэсэн үг. Тэднийг энэ байдлаас нь эсвэл хална, эсвэл жинхлүүлнэ, эсвэл өөр ажилд шилжүүлэх юм.