Оросын Сочи хотын төлөөлөгчид 2014 оны Лондонгийн Зуны Олимпийн  тоглолтуудад  зориулан мөсөн гулгуурын хиймэл талбай барьж өгнө.  Мөсөн байгууламж нь 10 мянган метр квадрат талбай эзлэх болон гэж Тоглолтуудыг  зохион байгуулах  хорооноос  мэдэгдэв. Гол зориулалтаасаа гадна уг мөсөн гулгуурын  талбай нь нэгэн зэрэг мэдээллийн төв болох юм. Тэндээс Лондонгийн Зуны Олимпийн тоглолтуудад оролцогчид болон зочид Сочи хотын тухай болон Өвлөийн Олимпийн тоглолтуудын бэлтгэл ажлын тухай тодорхой мэдээллүүд авах боломжтой болох юм.