Өнөөдөр Дамаскаас баруун-өмнө Эль зцэргийн нисэх оннгоцны буудлаас холгүй хүчит дэлбэрэлт нижигнэв. «Аль-Жазира» телевизийн сувгаар мэдээлснээр хорлон сүйтгэх ажиллагаа явуулсан газраас хар утаан дээшээ оргилж байна. Нисэх онгоцны түлш бүхий сав шатсан байх гэж ажиглагчид таамаглав. Хэлмэгдэл, хохиролын тухай мэдээлээгүй. Өнөөдөр үүний өмнө  хэсэг террорист Дейр-эз-Зор мужид нефть дамжуулах хоолойг жагсаалтаас  гаргав. Энд Абу Хамам орчимд гал түймэр асав.