Дэлхийн бөмбөрцөгийн хуурай цаг агаартай,  эрс тэс уур амьсгалтай  хэмээн нэрлэгдэх болсон Африк тивд хөрсний усны ихээхэн нөөц илрүүлсэн тухай британий эрдэмтэд мэдэгджээ. Britrish Geological Survey болон Лондонгийн их сургуулийн коллежийн эрдэм-шинжилгээний ажилтануудын  гаргасан судалгааны дүнд африк тивийн хөрсөн дор  дэлхийн усны нөөцөөс хэдэн зуу хувиар илүү их цэнгэг усны нөөц байгаа аж.Гэхдээ байрлалын тодорхой төсөөлөлгүй болон хөрсний ус ямар нахцөлд байдаг талаар төсөөлөлгүй өрөмдлөгө хийх нь мунхаг аж.  Одоогийн байдлаар африкийн ихэнхи орнуудын иргэд ундны усны хомсдлоос болоод  зовж байгаа болон Африкийн хагалсан газрын дөнгөж 5 %  усжуулагдсан юм.