Доллартой харьцах юанийн ханшийн хэлбэлзэлийн хэмжээг өргөжүүлэх тухай Хятадын Ардын банк зарлав. Хятадын валютын ханшийн өдөр дутмын хэлбэлзэлийг 1 хувиар тогтоожээ. Урьд 0,5 хувь байсан. Уяан хатан чанары нь дээшлүүлэх замаар үндэсний валютынхаа солилцооны ханшийн механизмын шинэтгэлийг идэвхжүүлнэ гэж 2010 оны 6-р сард Хятадын Ардын банкнаас мэдэгдснээс хойш юанийн ханш нэлээд бэхжсэн. Тэр үеэс хойш БНХАУ-ын эрх баригчид юанийн ханш бэхжсэн аврага үзүүлэтийг үргэлж бүртгэж байна. Бээжин 2005 онд шинэтгэл явуулж эхлэсэн хийгээд юанийн ханш доллартой нягт холбоотой байхыг болиулсан билээ.