Олон улсын  сансрын станцын баг анх удаагаа оросын үйлдвэрийн хосгүй төхөөрөмж болон “ухаантай өмдийг“ туршлаа. Өмд нь сансрын нисгэгчдийн бие организмыг эх газартаа буцаж болон дэлхийн таталттай учирхад  нь  үр ашигтай бэлтгэх юм. Халуун “өмд” “Чибис”  нь газрын татах хүчинд биеийн доод хэсэгт сөрөг даралт бий болгосноор үр дүнд хүрэх юм. “Чибис-М” компьютерээр тоноглогдсон бөгөөд шаардагдах дэглэмийг өөрөө бий болгоод, улмаар  өөрөө хянадаг байна. Одооноос багийн гишүүд өдөрт  дөрвөн удаа 20 минутаар өмдийг өмсч, буухад бэлтгэж буй юм.  Оросын сансрын нисгэгч Антон Шкаплеров,  Анатолий Иванишин болон америкийн одон орон судлаач Дэниел  Вербанк нар 4-р сарын 27-нд их дэлхийдээ буцаж ирэхээр төлөвлөж буй юм.