Европын сансрын агентлагуудын  хиймэл дагуулуудын  Ангараг гаригаас хийсэн зургуудыг үзээд  эрдэмтэд үзээд, Улаан гариг дээр амьдрал  байж болох юм, гэхдээ дан бактерийн төрлөөр ч биш. Ангараг гаригийн Тарсис хавтгайнаас усаад дүүрсэн  газар дорх салаа хонгилыг  олжээ.  Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар,тэдгээр нь уурган  амьдралтай  жирийн орчин болж мэдэх аж. Гэхдээ хэрэв эдгээр хонгилуудад хэнч амьдардаггүй байлаа ч гэсэн,тэдгээрийг ирээдүйд  зохих журмын дагуу нэр хүндтэй ашиглахаар болжээ.Тэнд Улаан гариг дээр эх дэлхийгээс зориглон  ирэх хүмүүсийг суурьшуулах  боломжтой аж.