18 жилийн өмнө Интернетэд оросын хэсэг буюу зона .RU  анх бий болсон юм. 1991 он хүртэл оросын сүлжээний нөөцүүд  нь олон улсын зангилаанд  болон ЗХУ-ын .Su.  бүсэд орж байсан юм. Одоо Рунет нь  үндэсний сүлжээний  томоохон  хэсэг болсон бөгөөд  дэлхийд рейтингээрээ дөрөвдүгээр байранд орж байна.  Нийт .Ru бүсэд 3,6 сая хүн бүртгэгдсэн  ба тус бүс нь Оросын бүс нутгуудад   Интернетийн хүрээнд  хөгжиж байна.Одоогоор 50 сая гаруй хүн хэрэглэгчээр тоологдож байна. Өнгөрсөн нэг жилийн байдлаар дэлхийн орнуудад  2,1 сая орчим хүн байгаагийн тал нь Ази тивээс орж байна.  Дэлхийн сүлжээний хэрэглэгчдийн   тоогоороо Хятад улс тэргүүлж байна. 2011 онд Хятад улсад  513 сая хэрэглэгч  бүртгэгдсэн байна.