Тегеран цемийн хөтлөбөрийнхөө асуудлаар НҮБ-ын АЗ-ийн байнгын гишүүн таван  улс ба Германы төлөөлөгчидтэй чухам хаана хэлэлцээ хийх асуудлыг одоогоор шийдвэрлээгүй гэж Ираны ГХ-ийн сайд Али Акбар Салехи мэдэгдлээ. Өчигдөр тэрээр 4-р сарын 13-нд мен хэлэлцээ хийхийг батлав. Ээлжит хэлэлцээ Стамбулд буюу Багдадад хийх бололтой гэж үүний өмнө мэдээлсэн билээ. Иран эл асуудлаар олон улсын зургаан зуучтай сүүлчийн хэлэлцээ 2011 оны 1-р сард Стамбулд хийжээ.