Орос улсын улс-төрийн систем нь цаашид   улс орныг хэн удирдахаас   үл хамааран хөгжих болно. Энэ тухай өнөөдөр ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев улсын одоогоор  бүртгэлгүй намуудын  санаачлах бүлгийн төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалт дээр хэллээ. Тэдгээрийг байлцуулан төрийн тэргүүн  улс -төрийн намуудын бүртгэлийн шаардлагуудыг хөнгөлөх хуулинд гарын үсэг зурав. Тэрээр хэлэхдээ, хууль нь  намуудын босгыг өмнөхөөс 80 дахин бууруулж : 40 мянгаас 500 хүртэл тооны хүн болгосон. Медеведев сануулахдаа, үүнийг Төрийн думд суудалдтай бүх намууд дэмжсэн гэв. Тэрээр 4-р сарын 4-ний өдрөөс хууль хүчин төгөлдөр болно гэж хэлэв.