Оросын  Каспийн   флотын, их  бууны цэргийн   хөлөг,катерууд  сургууль хийхээр  Астрахань хотын боомтоос   тэнгэст  өнөөдөр  гарч, усаар хөвж  яваа байгуудыг  их бууны АК-630, болон АК-306 төхөөрөмжуудаар   буудаж, миныг   янз бурийн   аргаар   шуух 30  гаруй зорилтыг сарын туршид  шийдвэрлэх ёстой. Эдгээр хөлөг, катер  энэ тойрогыг  агаарын довтолгооноос   хамтран хамгаалах  сургуулийг  бас хийнэ.