Сирид нэгдсэн  командлалыг байгуулах тухай сирийн чөлөөт арми гэгч зарлан мэдээлсэн гэж араб дундын «Аль-Арабийя» телевизийн суваг мэдээлэв.Сирийн  Хомс,Хама, Идлиб, Дейр-эз-Зор зэрэг муж болон Дамсакад байгаа таван хурандаа командлалын бүрэлдэхүүнд орно. Тэд Сирийн чөлөөт армийн ажиллагааг Турк дэх командлалы нь тушаалтай уялдуулан зохицуулах зорилттой  гэж дээрх телевизийн сувгаас зэвсэгт сөрөг хүчний төлөөлөгчдийн хэлснийг үндэслэн мэдээлжээ.