Хүн бүр өөрийн сонирхож буй асуултаа тавьж, хариулт авах боломжтой, энэ хөдөлгөөний үзэл бодлыг  харуулсан Интернет-сервис үйлчилгээг афганистаны талибууд гаргав. “Жихадын дуу хоолой”  сайт руу ирүүлж байгаа бүх асуултанд  афганы талибуудын  нөлөө бүхий төлөөлөгч  Забиулла Муджахид     хариу өгч байна гэж Интерфакс агентлаг уламжилжээ. Сайт нь уншигчдад “Исламын эмират Афганистан” нэрээр гарч  байна. Ингэж афганистаны талибууд нэрлэдэг юм. Ийм сервис  гарсан нь орчин үеийн тэргүүний технологитой холбоогдуулан   талибууд, хэт барууны  консерватив мусульманы хөдөлгөөнүүдийн  байр суурь өөрчлөгдөж буйг гэрчилж байна.