Зөвлөлтийн зэвсэг зохион бүтээгч Михаил Калашниковын « АК-47» автоматыг дэлхийн бүх улс оронд сайн мэддэг юм. Оросууд «калаш» гэж нэрлэдэг автоматыг дэлхийн хэдэн арван улсад үйлдвэрлэн ашиглаж байна. Иймээс Калашниковын төрсөн Курье тосгонд дурсгалын цогцолбор-музей барьж байгуулан түүний нэрийг мөнхжүүлнэ.Калашниковын цээж барималыг тэнд бас байрлуулна.(Аудио)