Цэрэг-улс-төрийн салбарын  хурцадмал байдал нь Орос улсын янз бүрийн цэргийн мөргөлдөөнд татан оруулах эрсдлийг нэмэгдүүлж  байна гэж өнөөдөр ОХУ –ын БХЯ –ны сайд Анатолий Сердюков мэдэгдэв. Түүний ярьснаар, сүүлийн хэдэн арван жилд ОХУ –ын цэргийн аюулгүй байдлын салбарт  заналхийлэл өргөжиж байна. Бүс нутагт удирдах үүрэг гүйцэтгэхийг болон Орос улсад цэрэг-улс-төрийн хурцадмал байдлын эх үүсвэр болгохоор  санаархасан хүчнүүдийн  шинэ төв болон  байгуулагдаад байна гэж ОХУ –ын БХЯ –ны сайд Анатолий Сердюков өргөтгөсөн коллегийн хуралдаан дээр хэлсэн үгэндээ цохон тэмдэглэв. Дэлхийн  ПДХС- ийн элементүүдийг дэлгэрүүлэх нь бий болсон нөхцөл байдлын тэнцвэрийг мэдэгдэхүйц алдагдуулж байгаагийн зэрэгцээ бүхэлдээ стратегийн тогтвортой байдалд сөрөг нөлөөтэй юм гэж сайд цохон тэмдэглэв.