Ойрхи Дорнодын байдлыг зохицуулахыг оролдож б үй д өрв өн з үүчийн уулзалт палестин-израилийн хэлэлцээг сэргээхэд тус д өх өм үз үүлнэ гэж Оросын ГХЯ-ны тэрг үүн Сергей Лавров найдаж байна. Лавров Москвад Ливаны ГХ-ийн сайд Аднан Мансуртай  хийсэн хэлэлцээнийхээ д үнгээр хийлгэсэн хэвлэлийн бага хурал дээр үг хэлэхдээ палестины асуудлыг мартаж болохг үйг тэмдэглэв. Орос улс 4-р сард Вашингтонд д өрв өн з үүчийн уулзалт дээр палестин-израилийн хэлэлцээг сэргээх боломж олгох шийдвэр гаргахыг сонирхож байна.