ОХУ-ын БН Башкортостан улсад «Архигүй тосгон» төслийг 2 жил биелүүлж байна. Энэ нь согтууруулах ямар ч ундаа уудаг, тэдгээрийн дотор баяраар ийм ундааг уламжлалт есоор уудаг явдлыг сэрэмжлэн зайлуулах зорилготой төсөл юм.(Аудио)