Монголын Таван толгойн нүүрсний орд газрын    Энержи ресурс компани  Евраз Находкийн далайн худалдааны боомт руу  сар бүр 20-70 мянган тонн нүүрс нийлүүлэх төвөлтэй болон  цаашид нэмэгдүүлэх тухайгаа батлан мэдэгджээ.“Евраз”бүлгүүд нь Энержи  ресурс ийн нүүрс экспортлоход  Оросын төмөр замтай түншлэн логистикийн гинжин холбоо байгуулан, улмаар Монголоос Орос улс руу болон Зүүн-Өмнөд Ази руу далайгаар нүүрс нийлүүлэх юм.Энэ долоо хоногт “Евраз НМТП”  нь таван толгойгоос  Энэтхэг рүү нийлүүлэх нүүрсний хоёр дахь ачилтаа эхлээд байна.  Энэ оны 1-р сард монголын нүүрсний эхний ээлжийг Находкаас Япон руу хүргэжээ.