“Фитч” агентлаг Их Британий зээлийн чансааны урьдчилсан байдлыг “тогтвортойгоос” “сөрөг”рүү оруулан өөрчилжээ. Гэхдээ ИТАР-ТАСС-ын мэдээлснээр, чансааг дээд зэрэглэлийн ААА түвшинд хадгалжээ.  “Фитчийн” уг баримт бичигт дурдснаар,  дээд хэмжээний түвшинд хадгалагдаж буй нь “ британы  засгийн газрын төсвийн хосмдолыг бууруулахад гаргасан дэвшилтийг” харуулж байна гэжээ. Нөгөөтэйгүүр,  урьдчилсан прогноз  таагүй тийш өөрчлөгдсөх болсон  нь британий засгийн газарт эдийн засгийн донсолгоонуудын  эсрэг зогсох сөрөг ажиллагааны механизм бага буйг харуулж байна.