“Фукусима”АЦС-ын 65 оршин суугч 2011 онд тус улсад гарсан ослоос хойш бамбай булчирхайн дотоод цацрагтай болжээ. Хиросакийн их сургуулийн мэргэжилтэнүүдийн фукусимагийн иргэдийн дунд явуулсан судалгааны дүн ийм баримтуудыг өгүүлж байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хагасаас илүү хэсэг нь 1 милизиверт байх ёстой цацраг 20 мЗв хүрээд байгаа ажээ. Тэднээс таван хүн 50 мЗв байгаа юм байна. Хамгийн өндөр дүнтэй байгаа 87 мЗв. Намиэ тосгоны оршин суугч байгаа бөгөөд тэрээр цацраг идэвхит бодис агаар цацагдсаны дараа бүслэлтэнд хамгийн удаан хугацаагар байжээ. Эмч нарын үзэж байгаагаар, өвчтөн хавдраар өвчлөх эрсдэлтэй байгаа ажээ. Тэгсэн хирнэ мэргэжилтэнүүд, цацраг нь тарж бутардаг богино үетэй бөгөөд хүний биед бөөгнөрдөггүй радий идэвхит йодоос болсон гэж үзэж байгаа юм.