Өнөөдөр Москвад  оросын эрдэмтэд болон Олон улсын халуун цөмийн түршилтын реакторыг бүтээх байгууллага хоёр хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Нэгэн хэлэлцээрийн дагуу ионыг бүртгэн онош тавих системийг үйлдвэрлэнэ. Санкт–Петербург дахь Иоффейн нэрэмжит Физик-техникийн хүрээлэн түүнийг үйлдвэрлэнэ. 2 дахь баримт бичгийг хэт дамжуулагчийн туршилтад зориүлжээ. Олон усын халуун цөмийн түршилтын реактор эрчим хүчний  хямд шавхагдаж дуусахгүй  эх  сурвалжийг  хүн төрөлхтэнд олгох зорилготой. Зөвлөлтийн боловсруулалтад тулгуурлсан  плазмад хяналт тавих төхөөргийг 2020 онд бүтээх юм. Орос,АНУ, Япон, Хятад, Емнед Солонгос, Энэтхэг улсууд  болон ЕХ-ны  хамтын хүчин чармайлтаар  реакторыг Францын өмнөдийн Кадарашад бүтээж байна.