Олон нийтийн танхимд ирж байгаа ОУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зөрчлийн талаархи мэдээлэлүүд худал байна. Олон нийтийн танхимын гишүүн Максим Мищенко өнөөдөр энэ тухай мэдээлсэн байна. Ямарч мэдээлэлийг тэр дор нь сонгуулийн хэсгийн ажилтнуудтай видеогоор холбоо тогтоон шалгаж  байна. Алс Дорнод, БН Хакас улс, Алтайн хязгаар, Кемерово мужид ажиллаж байгаа олон нийтийн ажиглагчдаас утасдсан гэж Олон нийтийн танхимын хэвэлэлийн алба мэдээлсэн байна. Сонгогчдын идэвхи маш сул байна гэж зарим ажиглагчид мэдээллэж байхад зарим нь маш идэвхитэй байна гэж мэдээлж байна гэж олон нийтийн танхимд тэмдэглэж байна.