Британийн судлагч Уильям Линдсей орчин цагийн газрын зургуудад тэмдэглээгүй Цагаан хэрэмийн 100 км урт хэсгийг  Монголын нутаг дэвсгэрт олж илрүүлсэн тухай өнөөдөр «Дейли телеграф» сонинд бичжээ. Цагаан хэрэмийг судласан тул 2006 онд Их Британийн хаант улсын одонгоор шагнагдсан жуулчны хэлснээр  Х11 зууны атласын хуулбарыг үзэнгүүт өнгөрсөн оны намар Говьд очихоор шийдсэн байна. Хуулбарт Чингис хааны аян дайнууд тусгалаа олсон хийгээд Цагаан хэрэмийн тус хэсэг тод харагдаж байв. Манай эрний өмнөх 120 он орчимд Хань хаад эрх барьж байсан үед Цагаан хэрэмийн энэ хэсгийг босгосон  бөгөөд хожим сэргэн босгож нэмж барьсан хэмээн Линдсей үзэж байна. Энэ нээлтийн тухай мэдээ баримтуудыг «Нэшнл жеогрэфик» сэтгүүлийн ойрын дугаарт нийтлэх юм.