Сочид болох Олимпийн наадам,Владивостокт болох АНДЭЗХАБ-ын дээд хэмжээний уулзалтын эсрэг усан дорос явуулах ажиллагааг цахилгаан нууц их буунуудын тусламжтайгаар няцаана.ДХЯ-ны мэдлэгт орох систем 110 метрийн холд байгаа гэмт хэрэгтнүүдийг дүлийрүүлэх чадвартай.Тус яамныхан ийм хэрэгслийг ирээдүйд улс орны чухал бусад барилга байгууламжийг хамгаалахын тулд ашиглаж болно гэж үзэж байна.(Аудио)