ОХУ-ын  Улсын  Хурлын, олон  улсын  асуудлын хорооны тэргуун  Алексей Пушков  Сирийн нийслэл- Дамаск хотод   очигдер очиж, тус  орны байдлыг хэлэлцэнэ. Оросын парламентын доод танхим  Сирийн  тойрын байдал хурцдаж байгаа нь  сэтгэл тугшуулж байгааг  илэрхийлэсэн  мэдэгдэлийг  энэ сарын 10-д  хийж, оросын  депутатууд  НУБ-ывн А.З-д хандаж,  мергелдеенд оролцогч- нэгэн талын байр суурийг баримтлахгуйгээр, хоер талд  хандаж, хучийг  хэрэглэхээс  татгалзаж, яриа хэлцээ  хийхэд уриалахыг  санал болгов.  Оросын  Улсын хурал   бусад улс орны хэрэгт  НУБ-ын зевшеерелгуйгээр   оролцож, тэдгээрт   гадаадаас  шийдвэр тулгаж байгаа практикийг  буруушааж байгаагаа   бас  илэрхитйлэв.