Африкийн холбооны  зуучилсны үр дүнд   Судан болон өнгөрсөн жил байгуулагдсан Өмнөд Суданы хооронд харилцан дайтахгүй    тухай гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Баримт бичиг  хилийн бүсийн нефть олборлолт болон транзиттэй холбоотой хоёр орны  хурцадмал байдлыг бууруулахад чиглэгдсэн юм. Өмнө нь Суданы ерөнхийлөгч Омар Башир  энэхүү мөргөлдөөн нь дайнд хүргэж мэднэ гэж мэдэгдэж байсан юм.